• SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 04 KOTA BATU
  • Mewujudkan Sekolah yang Berkarakter, Berkompeten dan Unggul.
DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN